Miten Iisiverkon rakentaminen etenee? Kuka vastaa rakentamisen eri vaiheista?

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi Iisiverkon rakentamisen vaiheet. Näistä kaikista vastaa Iin Energia.

Sijoitusluvat ja merkitseminen

Iisiverkon rakentaminen on helppoa iiläisille, sillä Iin Energia huolehtii tarvittavista telekaapeleiden sijoitusluvista tiehallinnolta ja teiden hoitokunnilta sekä suostumuksista maanomistajilta. Ennen kuin Iisiverkko-valokuitukaapeli kaivetaan, maastoon merkitään kulkureitti, kaapelit ja muut varottavat kohteet.

Auraaminen/Kaivaminen

Teiden varsilla Iisiverkko-valokuituverkko aurataan tai kaivetaan n. 60–70 cm:n syvyyteen, piha-alueella vähintään 40 cm:n syvyyteen.

Iisiverkko aurataan mahdollisimman pitkälti tien reunaan tai ojaan, jotta työkoneilla olisi helppo kulkea ja ne jättäisivät vain vähän jälkiä. Auraamisen tekee kaivinkone, johon on kiinnitetty tarkoitusta varten kehitetty kapea aurauslaite.

Varoittaminen

Maahan, noin 20 cm kuitukaapelin yläpuolelle, upotetaan muovinen varoitusnauha, joka varoittaa kaapelin sijainnista, jos alueella tehdään tulevaisuudessa kaivauksia.

Lisäksi kaapelireitit dokumentoidaan tarkasti. Pyydettäessä Iin Energia on aina velvollinen kaapelinäyttöihin.

Routavauriot

Kuitukaapeli on rakenteellisesti suojattu routavaurioilta. Jos kaapeli vahingoittuu tilaajasta riippumattomista syistä, Iin Energia vastaa korjauksista.

Siistiminen

Kaapelin auraamisen/kaivamisen lisäksi Iisiverkon liittymismaksuun sisältyy siistiminen lukuun ottamatta nurmikointia ja istutuksia. Jäljet peitetään ja tasoitetaan kaivinkoneella.

Mitä minun tulee selvittää, ennen kuin Iisiverkko voidaan rakentaa kiinteistöni alueelle?

Sinun tulee selvittää kiinteistösi alueella olevat rakenteet. Niitä voivat olla esim. vesi- ja viemäriputket, sähkökaapelit, kaivot sekä salaojat.

Rakenteiden lisäksi kaapelireittiä suunnitellessasi sinun tulee ottaa huomioon muut rakennukset, esim. varastot, ladot, mökit, eläinsuojat, sekä muut valokuidun kaivamiseen vaikuttavat tekijät, esim. puut, pensaat, valopylväät, hiekkalaatikot ja muut vastaavat.

Rakenteiden selvittämisen jälkeen kuitu voidaan kaivaa tontillesi turvallisesti.

Miten suunnittelen kaapelireitin kiinteistöni alueelle?

Iisiverkon tilaajana vastuullasi on ratkaista, missä kohtaan valokuitukaapeli kulkee tontillasi. Suunnitelmaasi varten lähetämme jokaiselle Iisiverkon tilaajalle myös sähköpostin ohjeineen.

Piirrä omasta tontistasi kartta. Kartan on hyvä olla A4-kokoinen.

Iisiverkko toimittaa sähköpostitse piirrosta varten karttapohjan kaikille Iisiverkon tilaajille. Voit myös tulostaa tonttikarttapohjan ja esimerkkimallin (PDF).

Merkitse karttaan

 • rakenteet ja muut mahdolliset huomioitavat asiat (ks. kohta 1)
 • Iisiverkon kulkureitti tontillasi. HUOM! Suunnittele reitti siten, että se on mahdollisimman suora ja lyhyt. Iin Energia/urakoitsija voi tehdä poikkeamia reittisuunnitelmaasi, jos se sisältää tarpeettomia mutkia.
 • oma nimesi
 • omat yhteystietosi, erityisesti puhelinnumero
 • Iisiverkon tilausosoite

Palauta karttapiirros tietoineen Iin Energialle

 • mieluiten skannattuna sähköpostitse iisitilaus@iinenergia.fi
 • postitse, Iin Energia, Paloasemantie 13, 91100 Ii
 • tuomalla kartta paikan päälle Iin Energiaan

Kuka suunnittelee Iisiverkon sisäänvientipaikan kiinteistöösi ja miten se kannattaa tehdä?

Iisiverkko kannattaa tuoda sisään käytön kannalta keskeiseltä paikalta, esimerkiksi läheltä televisiota ja tietokoneita. Näin vältyt pitkien johtojen käytöltä.

Iisiverkon sisäänvientipaikan valitsee jokainen kiinteistönomistaja itse. Tarvittaessa sisäänvientipaikan valinnassa auttaa Iin Energian edustaja.

Miten kuidun läpivienti kiinteistööni tapahtuu?

Iisiverkko päätetään kiinteistösi ulkoseinässä kuitupäätekoteloon, josta tuodaan sisälle sisärasiaan ohuempi ja helpommin asennettava kaapeli. Sisäänvientireikä tiivistetään sopivalla materiaalilla, esimerkiksi mineraalivillalla tai uretanvaahdolla.

Iisiverkon sisäänvientipaikasta vastaat sinä kiinteistön omistajana. Lue lisää edellisen kysymyksen vastauksesta.

Läpiviennin rei’än tekee urakoitsija osoittamaasi paikkaan.

Jokainen hankkii itse ns. aktiivilaitteen. Mikä on aktiivilaite ja mistä saan sen?

Aktiivilaite muuntaa kaapelissa kulkevan valon takaisin tietokoneiden ymmärtämäksi signaaliksi. Aktiivilaitteesta signaali lähtee eteenpäin esimerkiksi tietokoneille, puhelimille tai televisiolle.

Tutustu Iin Energian erikseen tarjoamiin aktiivilaitevaihtoehtoihin.

Miten valokuidun asentaminen tapahtuu sisällä kiinteistössäsi ja kuka siitä vastaa?

Sisärasia asennetaan sisällä kuivaan ja lämpimään tilaan, lähelle kuitukaapelin sisäänvientiä, mieluiten suoraan sen yläpuolelle.

Sisärasia liitetään varsinaiseen verkkopäätteeseen. Sen sisälle päätetään valokuitukaapeli, jonka päässä on kytkentäliittimet. Liittimet yhdistetään erillisellä välikuidulla sisärasian ulkopuolelle aktiivilaitteeseen. Asentamisesta vastaa Iin Energia.

Välikuitu kuuluu Iisiverkon toimitukseen, mutta aktiivilaitteen hankinnasta vastaat sinä Iisiverkon tilaajana, samoin kuin sisäverkon suunnittelusta.

Huomio!

 • Sisärasia ja aktiivilaite sijoitetaan vierekkäin.
 • Aktiivilaitteen ja kotelon välissä oleviin välikuituihin ei saa koskea.

Sisäverkosta vastaaminen on Iisiverkon tilaajan vastuulla. Mitä minun on hyvä tietää asiasta?

Sisäverkossa signaali kulkee joko langattomasti tai normaalilla tietoliikennekaapelilla, joita myyvät kaikki tietokonekaupat ja monet kodinkoneita myyvät liikkeet. Tietoliikennekaapelia valitessa on huomioitava, että kaapelin ominaisuudet tukevat siirtonopeuksia. Suositeltavaa on käyttää vähintään CAT 6 -kaapelia.

 • Sisärasia ja aktiivilaite sijoitetaan vierekkäin.
 • Aktiivilaitteen ja kotelon välissä oleviin välikuituun ei saa koskea. Välikuitu kuuluu Iisiverkon tilaukseen. Tutustu Iin Energian erikseen tarjoamiin aktiivilaitevaihtoehtoihin.

Lisäksi suositellaan, että hankit UPS-laitteen. Se suojaa verkon yli- ja alijännitteiltä ja liittää sen aktiivilaitteeseen. UPS-laite tarvitsee maadoitetun pistorasian.

Milloin ja miten otan Iisiverkon käyttööni?

Voit ottaa Iisiverkon käyttöösi välittömästi, kun teleasentaja ilmoittaa liittymän olevan käyttöönottokunnossa.

 1. Kytke kuitukaapeli aktiivilaitteeseen, jos kaapeli ei ole jo kytkettynä.
 2. Kytke aktiivilaitteeseen virta päälle.
 3. Yhdistä tietokone tietoliikennekaapelilla (Rj45) aktiivilaitteen porttiin LAN1.
 4. Käynnistä internetselain.
 5. Selaimeen avautuu automaattisesti seuraavanlainen sivu, johon liittymän omistaja täyttää pyydetyt tiedot.

Jos olet tilausta tehdessäsi ilmoittanut, että otat Iisiverkon käyttöösi myöhemmin, noudata yllä olevaa ohjetta vasta, kun otat Iisiverkon käyttöösi.