PROJEKTIN TILANNE JA LOPPUTÖIDEN ETENEMINEN

Iisiverkon maanrakentaminen on saatu pääosin valmiiksi. Rakentamatta on vielä Kantolantien Etelä- ja Pohjois -päiden väliin jäävä osuus, joka on tavoitteena saada rakennetuksi kevään aikana. Tämän lisäksi maanrakennuksen osalta on vielä rakentamatta Karhun alue, joka rakennetaan kesän 2019 kuluessa. Maanrakentamisen vielä kesken olevat jälkityöt tullaan suorittamaan kesän 2019 aikana.

 

Iisiverkon tilaajamäärä on tällä hetkellä noin 2000 asiakasta, joista noin 85%:lle liittymä on rakennettu käyttövalmiiksi. Kaikki maanrakennuksen osalta valmiit liittymät on tavoitteena saada rakennetuksi käyttöönottovalmiiksi Toukokuun alkuun mennessä. Näiden vielä keskeneräisten liittymien joukossa on merkittävä määrä taloyhtiöiden liittymiä. Käyttöönotettuja liittymiä oli vuodenvaihteessa reilu 1000 kappaletta.