Julkinen kuuleminen Iisiverkko Iin Itä-osa

Iin Energia Oy rakentaa valokuituverkkoa Iin kunnan alueella vuosina 2017–2019.
Verkon arvioidaan olevan valmis 31.12.2019. Tilaajaliittymät toteutetaan kiinteillä
valokuituyhteyksillä, joilla tarjotaan 100Mbit/s symmetrisiä laajakaistayhteyksiä.
Investointihankkeeseen haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Maaseutura-
haston tukea oheisessa kartassa merkitylle alueelle. Rakennettavalla alueella ei
ole vastaavaa laajakaistainfrastruktuuria.
Tällä kuulemismenettelyllä Iin Energia Oy pyytää muita operaattoreita ilmoitta-
maan, aikovatko ne rakentaa Iin kunnan alueella vastaavaa laajakaistaverkkoa
kolmen vuoden kuluessa tämän julkisen kuulemisen ilmoituksen julkaisemispäivä-
määrästä, joka on 3.6.2018.
Ilmoitus on lähetettävä Iin Energia Oy:lle 19.6.2018 klo 9.00 mennessä postitse
osoitteeseen Iin Energia Oy, Paloasemantie 13, 91100 Ii tai sähköpostitse
samuli.maenpaa@iinenergia.fi. Näistä osoitteista voi myös tiedustella tarkempia
suunnitelmia.

JULKINEN KUULEMINEN LAAJAKAISTAVERKON
RAKENTAMISESTA: Iisiverkko Iin itä-osa

Lisätietoja
Pirjo Onkalo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 108
maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Samuli Mäenpää, Iin Energia Oy, p. 044 7213 723, samuli.maenpaa@iinenergia.fi

 

 

Julkinen kuuleminen