Jakkukyläläisille lähetetty kysely valokuituverkkoon liittymisestä

Iin Energia Oy suunnittelee valokuituverkon laajentamista koskemaan myös Iihin liittyvää Jakkukylän aluetta. Valokuituverkon rakentamisen edellytyksenä on riittävä tilaajatiheys ennen verkon rakentamisen aloittamista. Jakkukyläläisille toimitetulla kyselyllä kartoitetaan halukkuutta saada nykyaikainen ja toimiva valokuituyhteys vakituiseen-, vapaa-ajanasuntoon tai yrityksen toimipisteeseen. Verkon rakentaminen Jakkukylässä on tarkoitus suorittaa vuoden 2018 aikana. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, eikä aiheuta vastaajalle tilausvelvoitetta.

Runkoverkon suunnittelussa pyritään huomioimaan ennakkoon kiinnostuksensa ilmoittaneet.

Kiinteistön sijoittumisella suhteessa runkoverkkoon on asiakkaan kannalta merkitystä. Mikäli runkoverkko kulkee alle 300m päässä kiinteistöstä, saa Iisiverkko -liittymän sisälle saakka 100 €:n hinnalla.

Ilmoittamalla kiinnostuksesi nyt, olet omalta osaltasi vaikuttamassa runkoverkon sijoittumiseen. Runkoverkko pyritään suunnittelemaan siten, että ennakkoon kiinnostuksensa valokuituliittymään ilmoittaneet asiakasliittymät pystytään toteuttamaan ilman asiakkaalle koituvia lisäkustannuksia. Runkoverkkoa tullaan rakentamaan myös pienempien kyläteiden varsille, joten vastauksesi on meille tärkeä.

Voit halutessasi tulostaa kyselylomakkeen alla olevasta linkistä:

Iisiverkko_ennakkokysely_jakkukylä