Iisiverkon ensimmäiset asiakasliittymät otetaan käyttöön 10.10.

Iisiverkkoa on rakennettu ahkerasti koko kesän ajan, ja vihdoin on koittanut aika, että saamme ensimmäiset Iisiverkon valokuituliittymät käyttöön.

Rakentaminen on edistynyt aloituksen viivästymisen jälkeen lähes tavoitellussa aikataulussa, ja esimerkiksi Kuivaniemen osalta lähes kaikki liittymät ovat maanrakentamisen osalta jo valmiina. Maanrakennustyöt jatkuvat kunnes maa jäätyy. Mahdollisesti rakentamattomaksi jäävät verkon osat pyritään rakentamaan keväällä heti kun roudan sulaminen sen mahdollistaa. Teletöitä tehdään koko talvi, ja liittymän käyttöönottoja tehdään sitä mukaa kun teletyöt etenevät.

Testiliittymät käyttöön 10.10

Ensimmäisessä vaiheessa käyttöönotettavat liittymät toimivat testiliittyminä. Testiliittymiksi on valittu satunnaisotannalla valmistuneista liittymistä muutama liittymä. Liittymän käyttäjiltä kerätään palautetta toimivuudesta ennen laajempaa asiakasliittymien käyttöönottoa.

Valmistuneiden liittyminen käyttöönotto

Asiakasliittymiä ryhdytään ottamaan käyttöön rakennetuilla alueilla vaiheittain. Liittymän käyttöönottovalmiudesta olemme erikseen asiakkaisiin yhteydessä. Mikäli olet valinnut liittymän käyttöönoton ajankohdaksi jonkin muun ajankohdan kuin liittymän valmistuttua, ei liittymääsi kytketä käyttöön ennen tuota määriteltyä ajankohtaa.