Iisiverkon rakentamisalueet ja -aikataulut

Iisiverkon ennakkotilausten määrä on ollut niin hyvä, että verkon rakentaminen käynnistyy suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Koska verkon rakentaminen on mahdollista vain sulan maan aikaan, verkko rakennetaan kahtena kesäkautena vuosina 2017 ja 2018.

Kesällä 2017 Iisiverkkoa aletaan rakentaa kunnan väestötiheimmälle ja Iisiverkko-tilauksien kannalta korkealle alueelle (kartassa korostettu alue).

Kesällä 2018 aletaan rakentaa muita alueita.

iisiverkkon-rakentaminen

Iin Energia tulee olemaan yhteydessä tilaajien kanssa katselmuksesta. Katselmusajankohtana Iin Energian suunnittelija käy tutustumassa tontilla Iisiverkon sijoitusmahdollisuuksiin. Katselmuksen perusteella laaditaan tonttia ja kiinteistöä koskeva Iisiverkon sijoitussuunnitelma. Suunnitelmaan merkitään myös reitti, jota pitkin Iisiverkko tuodaan sisälle kiinteistöön.

Iisiverkon tarkempi rakentamisajankohta ilmoitetaan tilaajalle sen jälkeen, kun tonttikohtaiset sijoitussuunnitelmat ovat valmiit.